RÓŻNE OBLICZA PSYCHIKI

Psycholog, psychiatra czy psychoterapeuta?

Czym jest psychoterapia?

Zdrowie psychiczne może wspierać wielu specjalistów, którzy mają kompetencje w “pomaganiu”. Warto jednak wiedzieć, jakie interwencje, metody i obszary zawierają się w kręgu kompetencji poszczególnych specjalistów. 

Psychiatra

Kompetencje psychiatry

 • Diagnoza i leczenie zaburzeń psychicznych. 
 • Psychiatra to lekarz, który ukończył studia medyczne i zrobił specjalizację z psychiatrii. Oceni on stan psychiczny w kategorii zdrowie – zaburzenie/choroba, przepisze leki (wystawi receptę), skieruje do szpitala i wystawi L4 dla pracodawcy i do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Wśród specjalistów psychiatrii można spotkać również psychoterapeutów, którzy oprócz wypisywania recepty zaproponują pacjentom psychoterapię.

Psycholog

Kompetencje psychologa 

 • Opiniowanie, diagnoza psychologiczna, pomoc psychologiczna, psychoedukacja, badania psychologiczne, przeprowadzanie testów psychologicznych (osobowości, inteligencji, itd), poradnictwo psychologiczne, interwencja psychologiczna (kryzysowa), przeprowadzenie wywiadów i zajęć terapeutycznych z jednostkami lub grupami.
 • Psycholog, jako jedyny pośród innych specjalistów zdrowia psychicznego może posługiwać się wszystkimi wystandaryzowanymi kwestionariuszami, testami i inwentarzami. Doświadczenie i kompetencje z zakresu statystyki i metodologii pozwalają mu na przeprowadzenie testu, obliczenie wyników i sporządzenie opisu dla pacjenta/klienta bądź placówki np. edukacyjnej.
 • Mimo wielu kompetencji wspierających i podtrzymujących komfort psychiczny osób, którym psycholog udziela wsparcia, psycholog nie może przepisać recepty i wystawić zwolnienia lekarskiego.
 • Psycholog uzyskuje tytuł specjalisty po odbyciu 5 letnich studiów na kierunku psychologia i obronie pracy magisterskiej oraz odbył staż/praktykę psychologiczną w trakcie toku edukacji. 
 • Psycholog podczas studiów wybiera sobie określoną specjalność z psychologii: (biznesu, klinicznej, marketingu) i na tej podstawie odbywa staż.

Psychoterapeuta

kompetencje psychoterapeuty

 • Psychoterapia: długoterminowa, krótkoterminowa, podtrzymująca, indywidualna, grupowa. Psychoterapeuta pomaga odnaleźć w klientowi/pacjentowi drogę do rozwiązania trudności. 
 • Obszary, z którymi pracuje psychoterapeuta to: relacje interpersonalne (rodzina, praca, przyjaciele), emocje, motywacja, zdrowie psychiczne i fizyczne, sen, lęk, depresja, rozwój osobisty. Psychoterapia może obejmować każdy obszar życia, który dotyczy człowieka. Psychoterapeuta stawia diagnozy psychoterapeutyczne, prowadzi psychoedukację i ma uprawnienia do wydawania zaświadczeń o udziale w psychoterapii.
 • Specjalista psychoterapeuta może stosować techniki i interwencje psychoterspeutyczne, które mają na celu pomoc drugiemu człowiekowi, zgodnie z modalnością (szkołą i nurtem) w jakim się kształcił. 
 • Psychoterapeuta, który nie jest psychologiem nie może podczas sesji psychoterapeutycznej korzystać z wystandaryzowanych testów i interpretować otrzymane wyniki, ponieważ nie został do tego przeszkolony.
 • Specjalista może tytułować się, psychoterapeutą po odbyciu lub w trakcie 4 letniego kursu przygotowującego do zawodu w akredytowanej placówce, zdaniu egzaminu, odbyciu terapii własnej, odbyciu terapii grupowej oraz superwizji, oraz odbyciu stażu klinicznego. 
 • Psychoterapeutą może zostać osoba, która ukończyła studia wyższe (najlepiej kierunki zdrowotne i pokrewne) i uczęszcza do jednej z akredytowanych szkół psychoterapii w Polsce. 
KamilaMitraszewska_terapia

Do zobaczenia na spotkaniu

Życie nie toczy się tak, jak powinno, ale jest takie jak jest. Sposób w jaki sobie z tym radzisz, stanowi całą różnicę.
– Virginia Satir